Život s epilepsiou 
5.3.2011, 09:52

Na Slovensku žije asi 60 000 epileptikov, každoročne pribudne približne 2500-3000 nových pacientov.
Epilepsia postihuje mužov 1 - 2,5x častejšie ako ženy.
Deti trpia epilepsiou 4x častejšie ako dospelí. Asi u 60 % detských pacientov však epilepsia počas dospievania spontánne vymizne a môžeme ich považovať za vyliečených.
Výskyt epilepsie v dospelosti sa zvyšuje najmä po 60. roku veku.
Epilepsia je ochorenie, kým epileptický záchvat je príznak. Ten môžu spôsobiť aj iné príčiny, ako epilepsia.
Epilepsia môže postihnúť kohokoľvek z nás, bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, intelekt či sociálnu situáciu.
Existuje mnoho druhov epilepsie s rôznymi typmi záchvatov - od malých, ktoré trvajú niekoľko sekúnd a okolie si ich ani nemusí všimnúť, až po veľké, kedy človek upadá do bezvedomia a zachvátia ho kŕče.

Čo je epilepsia
Epilepsia je vážne chronické ochorenie mozgu, ide teda o telesné ochorenie, nie duševné. Pod pojmom epilepsia sa ukrýva niekoľko rôznych typov ochorenia, ktorých spoločným znakom je spontánny vznik záchvatov. Inak sa ale líšia - príčinou, prejavmi, priebehom, a tým pádom sa aj odlišne liečia.
Epilepsiou trpí asi 1 % obyvateľstva, teda jeden človek zo 100. Záchvat sa však môže počas života objaviť aj u ľudí, ktorí túto diagnózu nemajú - podľa odhadov postihne záchvat aspoň raz v živote 5 - 10 % ľudí. Príčinou môže byť úraz, nedostatok spánku, extrémne psychické vyčerpanie a podobne. U ľudí, ktorí trpia epilepsiou, sa však záchvaty objavujú zdanlivo bez príčiny - spôsobuje ich samotné ochorenie mozgu.

Prejavy epilepsie
Základným prejavom epilepsie je spontánny vznik záchvatov, ktoré však môžu mať aj „nenápadnú" formu a laik si ich ani nemusí všimnúť. Každá porucha vedomia a bdelosti, kŕčovitý stav, či prechodné zvláštne správanie môže byť príznakom epilepsie. Ani lekár obyčajne nedokáže hneď spoľahlivo určiť, či ide o epilepsiu alebo inú príčinu.
Epilepsia môže byť stanovená len na základe nezvratných dôkazov, že ide o opakované záchvaty, ktorých príčina je v mozgu. Preto môže určenie ochorenia niekedy trvať dni, týždne, inokedy dokonca mesiace či roky. Nejasný stav bezvedomia môže mať množstvo iných príčin, napr. môže byť dôsledkom paniky, migrény, srdcového záchvatu, febrilných kŕčov pri horúčkach v detstve a pod.
Epileptické záchvaty úzko súvisia so štruktúrou ľudského mozgu a funkciou niektorých jeho častí. Zjednodušene môžeme povedať, že príznaky pred alebo počas záchvatu závisia od toho, v ktorej časti mozgu vznikne.

Parciálne záchvaty – ložiskové, fokálne
Postihujú len určitú časť mozgu, a preto sa väčšinou prejavujú len poruchami funkcie tejto mozgovej oblasti - ložiska. Príznaky sa prejavujú podľa toho, ktorú časť mozgu abnormálna elektrická aktivita podráždi. Poznáme dva typy parciálnych záchvatov - jednoduché a komplexné.
Medzi príznaky jednoduchého parciálneho záchvatu patria napríklad samovoľné zášklby niektorej časti tela - napr. tváre, končatiny alebo jednej polovice tela, prechodné pocity brnenia, záblesky pred očami, vnímanie rôznych pachov, zvláštna chuť v ústach, môžu sa objaviť pocity neskutočna, spomienkové vnemy, ilúzia už prežitého a podobne.
Komplexný parciálny záchvat sa prejavuje napríklad poruchami vedomia rôzneho stupňa - človek síce neupadá do bezvedomia, no záchvat si nepamätá, správa sa automaticky a „zvláštne", nereaguje na okolie ani na oslovenie. Niekedy sa objavuje vyvracanie očí, otáčanie hlavy, prípadne aj trupu do jednej strany, pomľaskávanie, žuvanie naprázdno, prechádzanie po miestnosti s bezmyšlienkovitým prezeraním vecí a podobne.

Generalizované (kompletné) záchvaty
Pri generalizovaných záchvatoch postihuje abnormálna elektrická aktivita celý mozog, preto sa príznaky záchvatu prejavujú na oboch častiach tela. Podľa priebehu poznáme niekoľko typov generalizovaných záchvatov, no spoločnou črtou je strata vedomia a to, že človek si záchvat nepamätá. Okrem toho sa objavuje napríklad kŕčovité napätie celého tela, ktoré postupne striedajú kŕče všetkých končatín, pád na zem, pena okolo úst z dôvodu zvýšeného slinenia, pacient sebou niekedy hádže, má šklbavé kŕče, môže si pohrýzť jazyk, pomočiť sa, neudrží stolicu.
Pred záchvatom sa niekedy objavuje tzv. aura, ktorá vzniká bezprostredne pred záchvatom a trvá len niekoľko sekúnd. Prejavuje sa pocitmi brnenia, vnímaním pachov, pocitom „neskutočna", zášklbmi končatín.

Status epilepticus
Pri parciálnych, ako aj generalizovaných záchvatoch môže niekedy vzniknúť tzv. status epilepticus – epileptický stav, pri ktorom sa záchvaty opakujú v krátkom čase za sebou alebo jeden záchvat strieda druhý. Tento stav môže ohrozovať život, keďže môže dôjsť k úplnému vyčerpaniu organizmu. Preto si vždy vyžaduje lekársku pomoc.

Diagnostika
Podobné príznaky, ako epilepsia, môže spôsobovať mnoho iných ochorení - interné, srdcové, neurologické, psychiatrické, ochorenia žliaz z vnútorným vylučovaním a pod. Preto je niekedy nutné pred stanovením diagnózy vykonať rôzne odborné vyšetrenia. Vždy treba určiť, či sú záchvaty spôsobené iným ochorením (napr. nádor mozgu, mŕtvica, úraz, vrodené ochorenie, zápal...) alebo ide o epilepsiu. Pokiaľ sa odhalí iná vyvolávajúca príčina, liečba smeruje k jej potlačeniu či vyliečeniu.
Diagnostika epilepsie patrí do rúk odborníka neurológa - epileptológa. Určiť ochorenie je možné až na základe viacerých špecializovaných vyšetrení, najmä EEG mozgu (vyšetrenie elektrickej aktivity mozgu).
Riziko epilepsie je vyššie u ľudí, ktorých príbuzní trpia epilepsiou. V strednom veku môže epilepsia vzniknúť ako dôsledok alkoholizmu. Pokiaľ existuje na epilepsiu dedičná predispozícia, jej vznik môže vyprovokovať nedostatok spánku, pohľad do blikajúceho svetla, požitie väčšieho množstva alkoholu a podobne, no inak sa vznik epilepsie nedá nijako predvídať.

Informácie z internetu
Na stránke www.zivotsepilepsiou.sk bola pre rokom spustená unikátna web poradňa, ktorá je vôbec najväčšou epileptologickou poradňou v rámci EÚ. Pacienti si môžu podľa kraja vybrať lekára, ktorému chcú svoju otázku adresovať, pričom celkovo je do poradne zapojených až 72 neurológov z celého Slovenska. Pokrytie krajov predstavuje 100 % a aspoň jeden lekár z poradne pôsobí až v 48 % okresov na Slovensku. Za rok existencie pacienti lekárom adresovali 434 otázok, čo je priemerne 36 otázok mesačne.
Vybraný lekár je na každú novú otázku upozornený prostredníctvom sms správy. Vďaka tomu je priemerný čas, za aký pacient dostane odpoveď, len necelých 22 hodín. Pokiaľ sa pacient dobrovoľne nepodpíše, poradňa je 100 % anonymná, lekárovi sa totiž nezobrazí e-mailová adresa, na ktorú odpovedá. Odpoveď dostane pacient priamo do e-mailovej schránky a nikde inde sa nepublikuje. Počas uplynulého roka sa výrazne najvyšší počet otázok v poradni (až 72 %) týkal liečby epilepsie. O diagnostike sa chcelo poradiť 16 % pacientov. Menej ako 5 % otázok sa týkalo problematiky zamestnania, tehotenstva, alternatívnych možností liečby a možnosti získať vodičský preukaz.

Zdroj: www.hipokrates.sk

 
© Copyright: MASK agency s.r.o.