Správca portálu MASK agency s.r.o.


Naše stránky o zdraví


Ako platiť za lieky menej ?

TIETO TIPY VÁM POMÔŽU NÁJSŤ LIEKY S ROVNAKÝM ZLOŽENÍM AKO MÁ LIEK, KTORÝ UŽÍVATE. PRI VÝBERE LIEKU SA VŠAK VŽDY RIAĎTE POKYNMI SVOJHO OŠETRUJÚCEHO LEKÁRA ALEBO LEKÁRNIKA A ZÁMENU LIEKU S NIMI KONZULTUJTE!

Spoločnosť MASK agency s.r.o. využíva pre porovnávanie cien a doplatkov liekov údaje z najnovšej kategorizácie liekov vydávanej Ministerstvom zdravotníctva SR. Za prípadné chyby v kategorizácii alebo zmeny v kategorizácii vykonané po jej oficiálnom zverejnení nenesieme žiadnu zodpovednosť. Údaje majú informatívny charakter.


Vyhľadajte svoj liek

Krok 1:
Z hlavného menu vyberte záložku "Lieky". 

Krok 2:
V menu naľavo zvoľte "Vyhľadávanie liekov".

 

Krok 3:
Vyhľadajte svoj liek zadaním Názvu lieku do formulára. Dodržujte diakritiku! Nemusíte vpísať celý názov, stačí toľko písmen, aby sa Vám v tabuľke výsledkov zobrazil Váš liek. Výber sa aktualizuje po každom zadanom písmene.

 

Otvorte okno s podrobnými informáciami o lieku

Krok 4:
Vo výsledkoch vyhľadávania vyberte svoj liek presne podľa obsahu účinnej látky a balenia (napr. počet tabliet, hmotnosť krému, objem sirupu ap.). Kliknite na Váš liek.

Tip: Môžete kliknúť aj priamo na modrú ikonu so znakom € pre otvorenie cenového porovnania.

 

Porovnajte si doplatok Vášho lieku s liekmi s rovnakým zložením

Krok 5:
Ak nie je vybratá záložka "Porovnanie cien", kliknite na ňu. Ak existujú k Vášmu lieku možné náhradné lieky, zobrazia sa v prehľadnej tabuľke. V tabuľke je viacero dôležitých údajov, no z hľadiska cenového porovnania je najpodstatnejší stĺpec "Miera" a jeho farba. Zelená farba znamená nižší doplatok ako platíte za Váš liek. Tmavozelená farba znamená výrazne nižší doplatok (menej ako desatina doplatku Vášho lieku).

Za pomoci tejto tabuľky veľmi ľahko vyhľadáte lacnejšie náhrady Vášho lieku. Poznemajte si názvy náhradných liekov a pri najbližšej návšteve sa poraďte s Vašim lekárom o prípadnej zámene.


 

Koľko v skutočnosti ušetríte?

Vyššie popísaná tabuľka Vám pomôže porovnať cenu jedného balenia Vášho lieku s porovnateľným množstvom náhradného lieku (čo nemusí byť práve jedno balenie). Balenie akéhokoľvek lieku Vám však vydrží rôzne dlhú dobu. Záleží napr. na počte tabletiek, na obsahu liečiva v nich, na dávke, ktorú máte denne užiť.

Pre lepšiu predstavu, koľko môžete mesačne ušetriť, či naopak preplatiť na doplatku za liek je dôležitejšia výška doplatku za mesiac liečby pri štandardnom dávkovaní (štandardná dávka je odporúčaná denná dávka konkrétneho lieku a je vždy uvádzaná v nadpise grafu). Ak Vám lekár predpísal dvojnásobok štadnardnej dávky, ušetríte dvojnásobok toho, čo udáva graf. Podobne, ak užívate len polovicu štandardnej dávky, ušetríte polovicu sumy, ktorú udáva graf. Toto porovnanie platí v relatívnej miere aj pre lieky, ktoré sa užívajú kratšie ako mesiac (napr. antibiotiká alebo lieky proti kašľu). Tu platí rovnaké pravidlo - ak užívate liek len dva týždne (teda polovicu z mesiaca), ušetríte polovicu sumy, ktorú udáva graf.


 

Všetko nad červenou čiarou je drahšie ako Váš liek. Všetko pod červenou čiarou je lacnejšie ako Váš liek. Názov náhradného lieku a jeho mesačný doplatok sa Vám zobrazí pri prejdení myšou ponad stĺpec.

 
Portál e-pacient je súčasťou projektu www.encyklopediazdravia.sk
© Copyright: MASK agency s.r.o.