SSL
Všetky osobné údaje a informácie z Vášho profilu sú prenášané pomocou šifrovaného SSL pripojenia.

SLUŽBY PODĽA KATEGÓRIÍ

Lieky balík Basic balík Premium Extra
balíky*
Dynamické vyhľadávanie liekov na predpis
Informácie o lekároch, ktorí môžu liek predpísať
Základné informácie o cenách, doplatkoch, baleniach, výrobcoch lieku
Podrobné informácie o lieku (Príbalové informácie pre používateľov)
Súhrn charakteristických vlastností lieku
Porovnávanie cien liekov s rovnakou účinnou látkou
Automatické navrhovanie liekov s nižším doplatkom
Tvorba vlastného zoznamu užívaných liekov (Moje lieky)
Upozornenie e-mailom na plánované zmeny doplatkov Vašich liekov 1 mesiac vopred
Upozornenie e-mailom na nové ceny Vašich liekov
SMS pripomienky v čase, kedy máte užiť Vaše lieky SMS balík
Hodnotenie lieku
Možnosť písomného kontaktu s výrobcom lieku alebo držiteľom registračného rozhodnutia
Lekári balík Basic balík Premium Extra
balíky*
Dynamické vyhľadávanie lekárov
Základné informácie o lekárovi
Podrobné informácie o pracovisku lekára
Informácia o aktuálne platných ordinačných hodinách
Informácia aj o plánovaných zmenách ordinačných hodín
(v rámci služby On-line objednávanie je možné vidieť plánované zmeny ordinačných hodín kedykoľvek v budúcnosti)
Googla mapa s automatickou lokalizáciou lekára a navigáciou zo zadanej adresy
Google mapa s automatickou lokalizáciou lekára a navigáciou z prednastavenej adresy podľa Vášho profilu
Hodnotenie lekára
Tvorba osobného zoznamu lekárov (Moji lekári)
On-line objednávanie k lekárom z Vášho osobného zoznamu 3
Doručenie vyjadrenia lekára k objednanému termínu prostredníctvom e-mailu
Doručenie vyjadrenia lekára k objednanému termínu prostredníctvom SMS správy SMS balík
Možnosť lekára objednať Vás na vyšetrenie s informáciou prostredníctvom e-mailu
Možnosť lekára objednať Vás na vyšetrenie s informáciou prostredníctvom SMS správy SMS balík
Informácia o zrušení termínu alebo preobjednaní prostredníctvom e-mailu
Informácia o zrušení termínu alebo preobjednaní prostredníctvom SMS správy SMS balík
Súkromná pošta s lekármi z Vášho osobného zoznamu
Prístup k príspevkom lekára na jeho stene
(príspevky lekára určené pre jeho pacientov - rôzne oznamy, odporúčania, dôležité zdroje informácií, linky na zaujímavé stránky ap.)
Možnosť zaslať lekárovi e-mail
Možnosť zaslať lekárovi SMS správu SMS balík
Lekárne balík Basic balík Premium Extra
balíky*
Dynamické vyhľadávanie lekární
Základné informácie o lekárni
Googla mapa s automatickou lokalizáciou lekárne a navigáciou zo zadanej adresy
Google mapa s automatickou lokalizáciou lekárne a navigáciou z prednastavenej adresy podľa Vášho profilu
Hodnotenie lekárne
Tvorba osobného zoznamu lekární (Moje lekárne)
Súkromná pošta s lekárňami z Vášho osobného zoznamu
Prístup k príspevkom lekárne na jej stene
(príspevky lekárne určené pre jej zákazníkov - rôzne oznamy, akcie, linky na zaujímavé stránky ap.)
Možnosť zaslať lekárni e-mail
Možnosť zaslať lekárni SMS správu SMS balík
Poradne balík Basic balík Premium Extra
balíky*
Prehliadanie otázok a odpovedí v odborných poradniach
Vyhľadávanie v odborných poradniach podľa kľúčových slov
Zadávanie vlastných otázok lekárom v odborných poradniach
Komentovanie otázok a odpovedí
Články balík Basic balík Premium Extra
balíky*
Prehliadanie článkov pre laickú verejnosť
Vyhľadávanie v článkoch podľa kľúčových slov
Komentovanie článkov
Písanie vlastných článkov
Sociálne služby balík Basic balík Premium Extra
balíky*
Aktualizácie vlastného profilu vrátane fotografie
Vlastná stena pre zverejňovanie príspevkov
(Vaše postrehy, tipy na zaujímavé videá, obrázky, či webové stránky na tému "Zdravie")
Vytváranie väzieb s Vašimi priateľmi, známymi, lekármi a lekárňami
Prístup k príspevkom na stenách Vašich priateľov, známych, lekárov a lekární
Súkromná pošta s Vašimi priateľmi, známymi, lekármi a lekárňami
Videohovory s Vašimi priateľmi, lekármi a lekárňami
Osobný zoznam Vašich liekov a súvisiace služby
(informatívne správy o nových cenách, pripomínanie užívania liekov ap.)
Nastavenie vlastných záujmov a súvisiace služby
(informatívne správy o aktuálnom dianí v oblasti Vašich záujmov, napr. pozvánky na semináre, novinky v liečbe, nové články, nové poradne, nové záujmové skupiny ako napr. združenia pacientov, aktivity v oblasti ap.)
Správa a využívanie kreditného systému
Využívanie bonusového systému v rámci portálu
(za Vaše prínosné aktivity v rámci portálu www.e-pacient.sk, ako napr. sprostredkovanie registrácie nových pacientov, lekárov a lekární, uverejňovanie zaujímavých príspevkov, spolupráca pri ladení služieb portálu ap. môžete získavať kredity a tak mať rôzne platené služby, ako napr. SMS služby, registračné poplatky pre ďalšie obdobia ap. úplne zadarmo)
Portál e-pacient je súčasťou projektu www.encyklopediazdravia.sk
© Copyright: MASK agency s.r.o.