Správca portálu MASK agency s.r.o.


Naše stránky o zdraví


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

SPOLOČNOSŤ MASK AGENCY S.R.O., AKO SPRÁVCA PORTÁLU E-PACIENT.SK, MÁ SNAHU ZABEZPEČIŤ, ABY INFORMÁCIE, KTORÉ S NAMI ZDIEĽATE BOLI NA INTERNETE SPRAVOVANÉ SPOĽAHLIVO A BEZPEČNE.

TIETO ZMLUVNÉ PODMIENKY URČUJÚ SPÔSOB, AKO BUDEME NARÁBAŤ S VAŠIMI OSOBNÝMI ÚDAJMI.

Spoločnosť MASK agency s.r.o. neustále aktualizuje tieto podmienky, preto Vám odporúčame pravidelne ich sledovať.


Osobné údaje

Počas registrácie v portáli e-pacient.sk alebo neskôr, pri aktivácii individuálnych služieb, Vás môžeme požiadať o určité osobné údaje vrátane Vášho mena, adresy, dátumu narodenia a emailovej adresy. Spoločnosť MASK agency s.r.o. používa tieto informácie na to, aby splnila svoje záväzky a poskytla Vám informácie a služby optimalizované práve pre Vás. Uvedením osobných informácií a ich poskytnutím spoločnosti MASK agency s.r.o. súhlasíte, aby spoločnosť MASK agency s.r.o. použila tieto informácie na uvedený účel.

Ste oprávnený/á kedykoľvek si od spoločnosti MASK agency s.r.o. vyžiadať tieto informácie a na vaše požiadanie budú vymazané.  


Čo považujeme za citlivé informácie?

Všetky informácie, ktoré by samotné alebo v kombinácii s ďalšími údajmi umožňovali jednoznačnú identifikáciu Vašej osoby (meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, číslo mobilného telefónu, úplná adresa bydliska ap.) považujeme za citlivé. Rovnako však ako s citlivými informáciami nakladáme aj s ďalšími údajmi, ktoré nie je možné bežne zistiť (napr. mesto, kde žijete, vek ap.).  Spoločnosť MASK agency s.r.o. využíva  na ochranu takýchto informácií pred neoprávneným použitím rad bezpečnostných opatrení. Viacej o zabezpečení osobných údajov sa dozviete v sekcii Zabezpečenie.


Zverejnenie informácií 

Spoločnosť MASK agency s.r.o. používa osobné informácie pre zvyšovanie efektívnosti poskytovania informácií konkrétnemu užívateľovi, ktorý je vlastníkom týchto údajov a na vykonávanie všeobecných analýz trhu.  Spoločnosť MASK agency s.r.o. neposkytne Vaše osobné údaje žiadnej tretej strane okrem výnimiek menovaných v nasledujúcom odstavci 'Kto môže vidieť moje osobné údaje?'.

Spoločnosť MASK agency s.r.o. však môže zverejniť výsledky analýz trhu vyplývajúce z anonymných osobných informácií užívateľov portálu e-pacient.sk.

Registráciou v portáli e-pacient.sk súhlasíte so zasielaním spravodajcu o novinkách na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii. Ak si viac neželáte dostávať spravodajcu o novinkách, môžete sa kedykoľvek odhlásiť, pomocou odkazu v spravodajcovi.


Kto môže vidieť moje osobné údaje? 

Vaše osobné údaje sú starostlivo chránené pred prístupom neoprávnenými osobami. Za neoprávnené osoby sa však nepovažujú lekári, ktorých si Vy sami pridáte do zoznamu Moji lekári, ďalej lekárne, ktoré Vy sami pridáte do zoznamu Moje lekárne a tiež pacienti (laickí užívatelia), ktorých si Vy sami pridáte do zoznamu Moji prietelia. Pri menovaných skupinách sa totiž predpokladá, že Vašu identitu poznajú bez ohľadu na portál e-pacient.sk alebo si želáte, aby ju spoznali prostredníctvom portálu e-pacient.sk (napr. krajský odborník, ktorého síce v reálnom živote nenavštevujete, no chcete ho mať medzi svojimi lekármi, aby ste s ním mohli v rámci portálu e-pacient.sk plnohodnotne komunikovať a čítať napr. jeho správy pre pacientov). Je to podobné, ako keď navštívite lekára osobne a dáte mu kartičku poistenca, z ktorej si odpíše Vaše osobné údaje.

Vaši lekári môžu vidieť všetky Vaše osobné údaje, vrátane informácií o ochoreniach, o priebehu zdravotného stavu (napr. merané hodnoty krvného tlaku), o užívaných liekoch ap.

Vaše lekárne môžu vidieť všetky Vaše osobné údaje, vrátane informácií o užívaných liekoch (pre posúdenie možných interakcií), nie však informácie o Vašom zdravotnom stave.

Vaši priatelia môžu vidieť len Vaše meno, priezvisko a vek. Všetky ďalšie informácie sú im utajené (napr. adresa, dátum narodenia, informácie o liekoch, zdravotnom stave atď.)

Všetci ostatní užívatelia okrem vyššie menovaných (a administrátora, ktorý z technických dôvodov musí mať prístup k celému webu) nemôžu vidieť žiadne z Vašich osobných údajov. Namiesto toho je im prezentovaná len Vaša prezývka, okrem prípadov, kedy zverejňujete informácie týkajúce sa Vášho zdravotného stavu (napr. v odborných lekárskych poradniach, ktoré sú verejné), kedy nie je zverejnená ani prezývka, ale vystupujete pod označením pacient, rovnako ako všetci ostatní laickí užívatelia.

Detailný prehľad privilégií si môžete pozrieť v sekcii Prehľad privilégií


Želáte si zrušenie registrácie?

Registráciu v portáli e-pacient.sk môžete kedykoľvek zrušiť na základe písomnej žiadosti zaslanej mailom na našu adresu (priamo v sekcii Kontakt). Pri zrušení registrácie budú odstránené všetky osobné informácie, nastavenia, kontakty, kredity alebo budget. Spoločnosť MASK agency s.r.o. si vyhradzuje výhradné právo na zrušenie Vašej registrácie v prípade akéhokoľvek porušenia Zmluvných podmienok, zneužívania portálu e-pacient.sk alebo správania, ktoré nie je v súlade so zákonmi SR alebo slušnými mravmi.


Kontakt

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte cez formulár v sekcii Kontakt.

Portál e-pacient je súčasťou projektu www.encyklopediazdravia.sk
© Copyright: MASK agency s.r.o.