Správca portálu MASK agency s.r.o.


Naše stránky o zdraví


VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ USTANOVENIA

SPOLOČNOSŤ MASK AGENCY S.R.O., AKO SPRÁVCA PORTÁLU E-PACIENT.SK, POSKYTUJE LEN ROZHRANIE PRE PREZENTÁCIU NÁZOROV A SKÚSENOSTÍ TRETÍCH STRÁN. SPOLOČNOSŤ MASK AGENCY S.R.O. NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA PRAVDIVOSŤ A KOREKTNOSŤ INFORMÁCIÍ POSKYTNUTÝCH TRETÍMI STRANAMI ANI ZA ICH OBSAHOVÚ A GRAMATICKÚ STRÁNKU.

TIETO ZMLUVNÉ PODMIENKY DEFINUJÚ PRINCÍPY A ZÁSADY FUNGOVANIA PORTÁLU E-PACIENT.SK

Spoločnosť MASK agency s.r.o. neustále aktualizuje tieto podmienky, preto Vám odporúčame pravidelne ich sledovať.


Pravdivosť osobných údajov

Počas registrácie v portáli e-pacient.sk alebo neskôr, pri aktivácii individuálnych služieb, Vás môžeme požiadať o určité osobné údaje vrátane Vášho mena, adresy, dátumu narodenia a emailovej adresy. Spoločnosť MASK agency s.r.o. ako správca portálu používa tieto informácie na to, aby splnila svoje záväzky a poskytla Vám informácie a služby optimalizované práve pre Vás.

Správca portálu si vyhradzuje právo kontá s evidentne nepravdivými údajmi bez výstrahy zrušiť. Správca portálu v takýchto prípadoch nie je povinný zálohovať údaje užívateľa ani prípadné nastavenia služieb, ktoré užívateľ využíval.


Zverejnené informácie

Informácie zverejnené na stránkach portálu e-pacient.sk sú príspevkami tretích strán. Takýmito prispievateľmi môžu byť jedine riadne zaregistrovaní užívatelia. Každá zverejnená informácia má uvedený zdroj, prípadne autora. Za pravdivosť a korektnosť poskytnutých informácií a za ich obsahovú a gramatickú stránku zodpovedá výhradne ich autor, resp. osoba kompetentná jednať v mene uvedeného zdroja.

Spoločnosť MASK agency s.r.o., ako správca portálu www.e-pacient.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadne ujmy na majetku alebo zdraví v dôsledku riadenia sa informáciami poskytnutými tretími stranami. Je na zdravom úsudku každého užívateľa, aby posúdil vierohodnosť zverejnenej informácie a mieru kompetencie jej autora. 

V ďalších častiach uvádzame podmienky fungovania jednotlivých sekcií, ktoré by Vám mali pomôcť odhadnúť vierohodnosť informácií a kompetenciu ich autorov.


Zverejnenie osobných informácií

Osobné informácie užívateľov portálu e-pacient.sk nie sú zverejňované, ani poskytované žiadnej tretej strane. Jedinou výnimkou sú lekári, s ktorými Vy sami vytvoríte väzbu a tým ich zaradíte do kategórie "Moji lekári". Rovnako ako v reálnom živote, nie ste pre lekára anonymným pacientom, ale je mu odkrytá Vaša identita. Vo väčšine prípadov budú Vaši lekári z reálneho života Vašimi lekármi aj v rámci portálu e-pacient.sk a teda zatajovanie identity považujeme za zbytočné a navyše by znemožňovalo využitie drvivej väčšiny služieb poskytovaných portálom e-pacient.sk. Viac o vytváraní väzieb nájdete v nasledujúcom odstavci.


Vytváranie väzieb s inými užívateľmi

Portál e-pacient.sk neplní úlohu sociálnej siete. Vytváranie väzieb s inými užívateľmi umožňuje vytváranie rôznych skupín ľudí s cieľom zdieľania informácií o zdraví, ochoreniach a ich liečbe.

Väzba pacient - pacient

Pacientom v rámci portálu e-pacient.sk sa rozumie každý užívateľ z okruhu laickej verejnosti, ktorý sa zaujíma o informácie o zdravotnom stave alebo ochoreniach. Nemusí sa nevyhnutne jednať o človeka, ktorý trpí akýmkoľvek ochorením. Väzba medzi pacientami umožňuje vytvárať záujmovo blízke skupiny ľudí, ktorých spája záujem o informácie z rovnakej oblasti starostlivosti o zdravie. Napr. budúca mamička môže vytvárať väzby s inými tehotnými ženami, pacient s osteoporózou môže vytvárať väzby s inými pacientami trpiacimi osteoporózou, človek zaujímajúci sa o zdravú výživu môže vytvárať väzby s inými ľuďmi s obdobným záujmom. Hlavným cieľom takýchto väzieb je zdieľanie informácií, vzájomná výmena skúseností ap.

Anonymita pacientov ostáva vzájomne zachovaná
a jeden pred druhým vystupujú len prostredníctvom svojej prezývky.


Väzba pacient - lekár

Väzba medzi pacientom a lekárom umožňuje vytvárať väzby s lekármi z reálneho života, teda s lekármi, ktorých užívatelia naozaj navštevujú. Je však možné vytvárať väzby aj s "cudzími" lekármi, komunikácia s ktorými môže byť veľmi užitočná pre získavanie informácií, ktoré užívateľa zaujímajú.

Príklad 1: Pacient s cukrovkou pravidelne každé 3 mesiace navšetvuje svojho diabetológa. Na stránkach portálu e-pacient.sk s ním vytvorí väzbu (lekár ju musí potvrdiť) a od tohoto momentu môže s lekárom komunikovať písomne (formou odkazov, formou SMS, ak si to lekár praje), a to všetko kedykoľvek medzi osobnými návštevami. Či už pacient pociťuje ťažkosti alebo sa len potrebuje poradiť pred dovolenkou alebo sa chce objednať / preobjednať na vyšetrenie, od lekára ho delí len pár kliknutí myšou.

Príklad 2: V rodine pacienta je predispozícia na Parkinsonovu chorobu. Pacient zatiaľ žiadneho špecialistu v tejto záležitosti nenavštevuje, pretože u neho nie sú žiadne prejavy ochorenia. Zaujíma sa však o ochorenie, pretože u neho existuje genetická predispozícia, že taktiež ochorie na Parkinsonovu chorobu. Na stránkach portálu e-pacient.sk pacient vyhľadá odborníka pre Parkinsonovu chorobu alebo neurológa a buď sa s ním môže poradiť bez vytvárania väzby vo verejnej odbornej poradni (ak tento lekár poskytuje on-line poradenské služby) alebo s lekárom vytvorí väzbu a komunikuje s ním tak-povediac za zatvorenými dverami.


Sekcia LIEKY

Zdroj informácií
Zdrojom všetkých informácií o liekoch sú aktuálne platné kategorizácie liekov zvrerejňované Ministerstvom Zdravotníctva SR.

Reakcie na lieky
Riadne registrovaní užívatelia portálu www.e-pacient.sk môžu komentovať jednotlivé lieky, podeliť sa o svoje pozitívne i negatívne skúsenosti s ich užívaním. Každý užívateľ v komentári vyjadruje svoj osobný názor, ktorý sa nemusí zhodovať s postojmi správcu portálu.

Obsah komentárov
Správca portálu www.e-pacient.sk sa snaží filtrovať nevhodný obsah v príspevkoch užívateľov portálu. Nie je však možné úplne eliminovať ich výskyt. Užívateľom, ktorí porušujú morálne princípy a pravidlá fungovania portálu www.e-pacient.sk, rušíme kontá a snažíme sa blokovať ich ďalší prístup na stránky portálu www.e-pacient.sk. Na nevhodné príspevky nás môžete upozorniť aj Vy.


Sekcia LEKÁRI 

Zdroj informácií
Zdrojom základných informácií o lekároch (meno, priezvisko, špecializácia, pracovisko a mesto výkonu zdravotnej starostlivosti) sú zákonom ustanovené inštitúcie, kompetentné zhromažďovať takéto zoznamy. Zdrojom ďalších informácií sú samotní lekári, ktorí tieto informácie poskytli po registrácii na našich portáloch.

Hodnotenie lekárov
Riadne registrovaní užívatelia portálu www.e-pacient.sk môžu hodnotiť svoje osobné skúsenosti so službami poskytovanými jednotlivými lekármi a to buď formou hodnotiacich dotazníkov alebo formou vlastného komentára. Každý užívateľ v hodnotení alebo komentári vyjadruje svoj osobný názor, ktorý sa nemusí zhodovať s postojmi správcu portálu.

Obsah komentárov
Správca portálu www.e-pacient.sk sa snaží filtrovať nevhodný obsah v príspevkoch užívateľov portálu. Nie je však možné úplne eliminovať ich výskyt. Užívateľom, ktorí porušujú morálne princípy a pravidlá fungovania portálu www.e-pacient.sk, rušíme kontá a snažíme sa blokovať ich ďalší prístup na stránky portálu www.e-pacient.sk. Na nevhodné príspevky nás môžete upozorniť aj Vy.


Sekcia LEKÁRNE

Zdroj informácií
Zdrojom základných informácií o lekárňach (názov a adresa) sú zoznamy kompetentných inštitúcií zastrešujúcich lekárne. Zdrojom ďalších informácií sú samotné lekárne, ktoré tieto informácie poskytli po registrácii na našich portáloch.

Reakcie na lieky
Riadne registrovaní užívatelia portálu www.e-pacient.sk môžu komentovať jednotlivé lieky, podeliť sa o svoje pozitívne i negatívne skúsenosti s ich užívaním. Každý užívateľ v komentári vyjadruje svoj osobný názor, ktorý sa nemusí zhodovať s postojmi správcu portálu.

Hodnotenie lekární
Riadne registrovaní užívatelia portálu www.e-pacient.sk môžu hodnotiť svoje osobné skúsenosti so službami poskytovanými jednotlivými lekárňami a to buď formou hodnotiacich dotazníkov alebo formou vlastného komentára. Každý užívateľ v hodnotení alebo komentári vyjadruje svoj osobný názor, ktorý sa nemusí zhodovať s postojmi správcu portálu.

Obsah komentárov
Správca portálu www.e-pacient.sk sa snaží filtrovať nevhodný obsah v príspevkoch užívateľov portálu. Nie je však možné úplne eliminovať ich výskyt. Užívateľom, ktorí porušujú morálne princípy a pravidlá fungovania portálu www.e-pacient.sk, rušíme kontá a snažíme sa blokovať ich ďalší prístup na stránky portálu www.e-pacient.sk. Na nevhodné príspevky nás môžete upozorniť aj Vy.


Sekcia PORADNE

Zdroj informácií
Na otázky laických užívateľov (pacientov) v sekcii PORADNE odpovedajú erudovaní lekári, kompetentní odpovedať na otázky pacientov v rámci svojej špecializácie. Jedná sa však výhradne o subjektívne stanovisko a odborný postoj konkrétneho lekára a tieto sa nemusia zhodovať s postojmi iných lekárov. On-line poradenstvo s lekárom rozhodne nenahrádza riadne vyšetrenie pri osobnej návšteve lekára.

Reakcie na príspevky v poradni
Na otázky a odpovede v poradni lekára môžu reagovať riadne registrovaní užívatelia portálu www.e-pacient.sk. Každý užívateľ v reakcii vyjadruje svoj osobný názor, ktorý sa nemusí zhodovať s postojmi správcu portálu.

Obsah reakcií
Správca portálu www.e-pacient.sk sa snaží filtrovať nevhodný obsah v príspevkoch užívateľov portálu. Nie je však možné úplne eliminovať ich výskyt. Užívateľom, ktorí porušujú morálne princípy a pravidlá fungovania portálu www.e-pacient.sk, rušíme kontá a snažíme sa blokovať ich ďalší prístup na stránky portálu www.e-pacient.sk. Na nevhodné príspevky nás môžete upozorniť aj Vy.


Sekcia ČLÁNKY

Zdroj informácií
Autormi článkov sú samostatní žurnalisti, užívatelia portálu e-pacient.sk z okruhu laickej verejnosti, lekári, lekárne alebo kompetentní zástupcovia výrobcov liekov. Obsah článkov ani názory prezentované ich autormi sa nemusia zhodovať s názormi správcu portálu e-pacient.sk. Za obsah článkov, ich mravnú, etickú a gramatickú stránku zodpovedajú výhradne ich autori.

Autorstvo článkov
Autor článku je uvedený buď ako zdroj (ak je zdrojom iná webová stránka alebo organizácia poskytujúca informácie na základe odplaty), alebo ako prezývka (ak si autor neželá zverejniť meno a priezvisko), alebo meno a priezvisko. Autor článku nie je anonymný, nakoľko správca portálu www.e-pacient.sk umožňuje ukladať príspevky len užívateľom, ktorí sú riadne registrovaní v rámci portálu e-pacient.sk alebo iných portálov správcu.

Reakcie na články
Na jednotlivé články môžu reagovať riadne registrovaní užívatelia portálu www.e-pacient.sk. Každý užívateľ v reakcii vyjadruje svoj osobný názor, ktorý sa nemusí zhodovať s postojmi správcu portálu.

Obsah reakcií
Správca portálu www.e-pacient.sk sa snaží filtrovať nevhodný obsah v príspevkoch užívateľov portálu. Nie je však možné úplne eliminovať ich výskyt. Užívateľom, ktorí porušujú morálne princípy a pravidlá fungovania portálu www.e-pacient.sk, rušíme kontá a snažíme sa blokovať ich ďalší prístup na stránky portálu www.e-pacient.sk. Na nevhodné príspevky nás môžete upozorniť aj Vy.


Registrácia ÁNO alebo NIE ?

Prístup k informáciám aj bez registrácie
Portál e-pacient.sk je i bez registrácie bohatým zdrojom informácií o ochoreniach, o lekároch, o lekárňach, o liekoch a umožňuje prehliadať i príspevky a komentáre registrovaných užívateľov. Bezplatné využívanie portálu e-pacient.sk je však len veľmi pasívnou formou jeho použitia. Pre plné využitie jeho služieb jenpotrebné sa zaregistrovať.

Bezplatná registrácia pre tých, čo chcú získať viac
Registrácia užívateľov (pacientov) v portáli www.e-pacient.sk je bezplatná. Registrovaní užívatelia môžu využívať všetky štandardné služby pre manažovanie svojich lekárov, lekární, ochorení a liekov (napr. vytváranie vlastných zoznamov lekárov, lekární, liekov, ochorení, on-line objednávanie k lekárovi, pridávanie vlastných príspevkov na svojej stene, prístup k stenám svojich priateľov, lekárov, lekární, či liekov, komentovanie akéhokoľvek prístupného obsahu portálu e-pacient.sk, hodnotenie lekárov, lekární, liekov, komunikácia písmom, slovom i obrazom (videohovory) s priateľmi, lekármi, lekárňami, výrobcami liekov, nastavenie pripomínania užívania liekov, záznamenávanie zdravotného stavu (napr. krvného tlaku, menštruačného kalendára, telesnej teploty atď.) a mnoho ďalších.

Služby za poplatok
V rámci portálu www.e-pacient.sk sú spoplatňované len služby, za ktoré musí platiť aj samotný prevádzkovateľ portálu www.e-pacient.sk. Ide napr. o poskytovanie SMS služieb (napr. pripomienkové SMS správy pre užitie Vášho lieku ap.).

Čestné prehlásenie
Všetky spoplatnené služby portálu e-pacient.sk sú sprístupnené na základe predplateného kreditu. Je len na Vašom slobodnom rozhodnutí, či si služby predplatíte a budete ich využívať alebo nie. Preto Vám garantujeme, že Vás nikdy neprekvapí žiadna neočakávaná faktúra, akékoľvek neseriózne vymáhanie platieb ap. U nás je princíp jednoduchý a fér: rozhodnete sa zaplatiť a my Vám umožníme prístup k spoplatneným službám portálu e-pacient.sk, rozhodnete sa nezaplatiť, nič sa nedeje, stále môžete využívať bezplatné služby a spoplatnené služby Vám nebudú sprístupnené.

Detailný prehľad služieb si môžete pozrieť v sekcii Služby portálu

Registrácia Vás k ničomu nezaväzuje a mrzí nás, že existujú nečestné portály, kvôli ktorým je to vôbec potrebné zdôrazňovať.


Minimálne technické požiadavky

Podpora operačných systémov a webových prehliadačov
Portál e-pacient.sk používa najnovšie technológie v súlade s celosvetovo uznávanými W3C štandardami pre vývoj webových aplikácií. Ak niektoré funkcie portálu nefungujú vo Vašom prehliadači správne, je to vecou nepripravenosti Vášho prehliadača na najnovšie technológie. Ak pravidelne aktualizujete svoj prehliadač, všetky funkcie portálu e-pacient.sk by mali fungovať bezchybne. Ak však používate zastaralé verzie prehľadávačov (predovšetkým obsolentnú verziu Internet Exoplorera IE6), je pravdepodobné, že niektoré funkcie Vám nebudú fungovať správne alebo vôbec. (Napadlo by Vám vari pozerať najnovšie Blue-Ray filmy na čiernobielom televízore? Ak áno, snáď by ste nehľadali chybu v Blue-Ray disku, že neprehráva farebný obsah. Podobne je to s prehliadačmi a novými web technológiami ...). Poznamenávame, že všetky webové prehliadače sú celkom zadarmo, žiže ak Vám v tom nebráni IT oddelenie Vášho zamestnávateľa na firemnom počítači, nie je dôvod, prečo nepoužívať najnovšie prehliadače.

Stránky portálu e-pacient.sk boli úspešne testované na nasledujúcich operačných systémoch:

Windows XP (PC)
Testované najnovšie verzie prehliadačov Safari, Firefox, Google Chrome, Opera a Internet Explorer verzie 8 (teda najnovšia, nakoľko verzia 9 nie je s Win XP kompatibilná). Fungovanie bezchybné po všetkých stránkach. Zanedbateľné dizajnové nedostatky v prehliadači IE vyplývajúce z nedostatočnej podpory najnovších štandardov CSS3 týmto prehliadačom.

Windows Vista (PC)
Testované najnovšie verzie prehliadačov Safari, Firefox, Google Chrome, Opera a Internet Explorer verzie 8. Fungovanie bezchybné po všetkých stránkach. Zanedbateľné dizajnové nedostatky v prehliadači IE vyplývajúce z nedostatočnej podpory najnovších štandardov CSS3 týmto prehliadačom.

Windows 7 (PC)
Testované najnovšia verzia prehliadača Safari, Firefox, Google Chrome, Opera a Internet Explorer verzie 9 (teda najnovšia). Fungovanie bezchybné po všetkých stránkach.

Apple OS X 10.4 a vyššie (Mac Pro, MacBook, iMac)
Testované najnovšie verzie prehliadačov Safari, Firefox, Google Chrome, Opera. Fungovanie bezchybné po všetkých stránkach.

Apple iOS (iPad, iPhone)
Testovaná najnovšia verzia prehliadača Safari. Známe nedostatky:
Nemožnosť zmeniť mobilné číslo v osobnom profile užívateľa (neschponosť prehliadača odomknúť pôvodne zamknuté textové pole).

Google Android 2.3 a vyššie (Smartfóny)
Testovaná najnovšia verzia natívneho prehliadača. Známe nedostatky: nemožnosť zmeniť mobilné číslo v osobnom profile užívateľa (pre neschponosť prehliadača odomknúť pôvodne zamknuté textové pole).

Internet Explorer je známy svojou ignoranciou všeobecne uznávaných štandardov, preto prípadné nefunkčnosti portálu e-pacient.sk nebudeme optimalizovať, kedže Bill Gates nás neplatí za vychytávanie múch v jeho produktoch. V takomto prípade doporučujeme použiť niektorý z moderných a kvalitných prehliadačov (Google Chrome pre ľahkosť a rýchlosť, Firefox pre množstvo zásuvných modulov, Safari pre jeho kvalitu, Operu pre nadšencov .o) ...


Kontakt

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte cez formulár v sekcii Kontakt.

Portál e-pacient je súčasťou projektu www.encyklopediazdravia.sk
© Copyright: MASK agency s.r.o.